Ośrodek nie prowadzi obecnie szkoleń , warsztatów, wykładów.