BadanieCena
Kierowca zawodowy, kierowca amator oraz kandydat na kierowcę w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E), w tym:
- kierowca zawodowy wykonujący przewóz drogowy
- kierowca kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
- kierowca taksówki
150.00 zł*
Kierowca pojazdu uprzywilejowanego lub przewożącego wartości pieniężne (lub kandydat na kierowcę)

Kierujący tramwajem (lub kandydat na kierującego)

Instruktor nauki jazdy i egzaminator (lub kandydat do w/w zawodu)

Osoba skierowana na badanie przez lekarza medycyny pracy lub pracodawcę
150.00 zł*
Kierowca ubiegający się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami 150.00 zł*
Kierowca skierowany przez policję lub wydział komunikacji w związku z:
- przekroczeniem limitu punktów karnych
- jazdę pod wpływem alkoholu lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
- spowodowaniem wypadku drogowego, w którm są zabici lub ranni
- popełnieniem dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym
150.00 zł*
Kierowca sportowy (lub kandydat na kierowcę)150.00 zł*
Kierowca samochodu służbowego - prawo jazdy kat. B (lub kandydat na kierowcę)80.00 zł
Operator maszyny inżynieryjno-budowlanej, np.
wózka widłowego, suwnicy, żurawia, dźwigu, podestu ruchomego, sprzętu terminalowego, koparki, ładowarki, spycharki, walca drogowego
60.00 zł
Osoba wykonująca prace na wysokościach60.00 zł
Osoba pracująca w zawodzie wymagającym pełnej sprawności psychofizycznej60.00 zł

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy §13 pkt.1 (Dz.U. 2014 poz. 937

Rabaty

Ceny dotyczą badań indywidualnych. W przypadku firm zainteresowanych stałą współpracą istnieje możliwość regulacji cen.