W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozszerzania diagnozy psychologicznej o inne aspekty.

Diagnoza więzi emocjonalnych w rodzinie prowadzona jest wyłącznie na potrzeby udzielanej pomocy psychologicznej.