Jak wygląda pomoc dla osób dorosłych i starszej młodzieży?

Właściwą pomoc psychologiczną poprzedza wstępna konsultacja diagnostyczna (ok. 1-2 spotkania) mająca na celu określenie, na czym polega problem osoby zgłaszającej potrzebę pomocy oraz jaka forma pomocy będzie najbardziej odpowiednia.

Pomoc psychologiczna osobom dorosłym w Ośrodku oferowana jest w formie indywidualnych porad i konsultacji.

Dla kogo?

Ta forma pomocy psychologicznej skierowana jest do osób, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, mają poczucie przytłoczenia codziennymi problemami, z trudem radzą sobie z nowymi wyzwaniami, doświadczają różnorodnych kryzysów osobistych.

Pozwala lepiej rozumieć siebie i otoczenie, zmienić zachowania i postawy będące źródłem cierpienia, nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje społeczne, odkryć własną drogę rozwoju osobistego.

Nastawiona jest na rozwiązanie określonego problemu, podjęcie istotnej decyzji życiowej lub wsparcie w konkretnej sytuacji kryzysowej.

W miarę potrzeb istnieje możliwość pogłębionej diagnozy psychologicznej

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące przebiegu diagnozy znajdują się w zakładce Przebieg badania