1. Badanie psychotechniczne polega na wykonaniu serii zadań umysłowych i sprawnościowych.
2. Zakres badania obejmuje:

2.1 wywiad i obserwację
2.2 badanie testowe, w tym:

– testy typu „papier – ołówek”
– testy aparaturowe

3. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lub odpowiedniego zaświadczenia dla lekarza kierującego.

4. Osoba badana nie zgadzająca się z treścią orzeczenia psychologicznego może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego (link – Badanie odwoławcze).

5. Na badanie należy przynieść:

– dowód osobisty

– prawo jazdy (jeśli nie zostało zatrzymane)

– okulary do czytania oraz do jazdy samochodem (jeśli są zalecane)

– ewentualnie: dane do faktury

6. Aby uzyskać miarodajne wyniki należy przyjść:

– zdrowym

– wypoczętym

– sytym (po posiłku)

– trzeźwym (do 48 h przed badaniem nie spożywać alkoholu)