1. Badanie psychotechniczne polega na wykonaniu serii zadań umysłowych i sprawnościowych. 2. Zakres badania obejmuje:

  • wywiad i obserwację
  • badanie testowe, w tym: testy typu „papier – ołówek”, testy aparaturowe

3. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lub odpowiedniego zaświadczenia dla lekarza kierującego.

4. Osoba badana nie zgadzająca się z treścią orzeczenia psychologicznego może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego.

5. Na badanie należy przynieść:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy (jeśli nie zostało zatrzymane)
  • okulary do czytania oraz do jazdy samochodem (jeśli są zalecane)
  • ewentualnie: dane do faktury

6. Aby uzyskać miarodajne wyniki należy przyjść:

  • zdrowym
  • wypoczętym
  • sytym (po posiłku)
  • trzeźwym (do 48 h przed badaniem nie spożywać alkoholu)