Jak wygląda pomoc dzieciom i rodzicom?

Właściwa pomoc psychologiczna poprzedzona jest wstępną konsultacją diagnostyczną, która ma na celu określenie, na czym polega problem dziecka i rodziny oraz jaka forma pomocy będzie najbardziej odpowiednia. W ramach pomocy psychologicznej proponowane są:

 • konsultacje wychowawcze – porady i wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów związanych z rozwojem i wychowywaniem dzieci
 • diagnoza psychologiczna – diagnoza inteligencji, diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego, diagnoza więzi emocjonalnych w rodzinie, diagnoza pod kątem specyficznych problemów rozwojowych , diagnoza trudności szkolnych
 • pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży będące indywidualnym wsparciem psychologa.

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.

Porady i konsultacje dla rodziców

Porady i konsultacje dotyczą problemów wychowawczych napotykanych przez większość rodziców na różnych etapach rozwoju dziecka. Mogą wiązać się np. z trudnościami dziecka w budowaniu kontaktów z rówieśnikami lub z dorosłymi, jego agresją, buntem lub przeciwnie – nieśmiałością, lękliwością, wycofaniem. Wskazane są również rodzicom doświadczającym wątpliwości co do prawidłowości rozwoju swojego dziecka.

W wyniku konsultacji rodzice otrzymują informacje niezbędne do zrozumienia trudności wychowawczych lub rozwojowych dziecka oraz wskazówki do takiego rozwiązania problemu, który będzie uwzględniał potrzeby całej rodziny.

W miarę potrzeb istnieje możliwość pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka.

 

Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży

nightmaresZajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży są najczęściej indywidualnymi spotkaniami specjalisty-psychologa z dzieckiem. Ich celem jest terapia dziecka przez zabawę połączona z konsultacjami dla rodziców. Służą one zmianie zachowań niepożądanych w zachowania akceptowane społecznie. Pomagają opracować pozytywne mechanizmy radzenia sobie z trudnościami, rozwijają umiejętności społeczne dziecka, stymulują jego ogólny rozwój psychoruchowy przez zabawę. Wspierają rodziców w procesie wychowawczym , pozwalają bardziej świadomie rozpoznawać i reagować na potrzeby dziecka, skuteczniej komunikować się, wspierać nowo nabyte umiejętności dziecka poza gabinetem terapeutycznym, np. w codziennych sytuacjach domowych.

W jakich sytuacjach wskazana jest pomoc psychologiczna?

 • trudności wychowawcze
 • kryzysy w rodzinie
 • rozwód rodziców
 • nieśmiałość
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • lęki
 • niska samoocena
 • agresja
 • niekontrolowane wybuchy emocji (zwłaszcza złości i gniewu)
 • nadmierne przeciwstawianie się
 • problemy w nauce
 • trudności ze skupieniem uwagi
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespól Aspergera)
 • trudności z adaptacją w nowym środowisku (przedszkolnym lub szkolnym)
 • rozwój małego dziecka (trening czystości, bunt dwulatka, problemy z jedzeniem, stymulacja przez zabawę)
 • choroby neurologiczne, zespoły genetyczne
 • podejrzenie doświadczenia przemocy
 • inne objawy i zachowania niepokojące rodziców.
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące przebiegu diagnozy znajdują się w zakładce Przebieg badania