Ten rodzaj diagnozy zalecany jest w przypadku młodszych dzieci ( 0–3 lata). Przy pomocy prób testowych opartych na zabawie możliwe jest wczesne wykrywanie opóźnień rozwojowych w zakresie podstawowych sfer funkcjonowania takich jak:

 • mowa
 • percepcja
 • motoryka mała i duża
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • pamięć
 • uwaga
 • myślenie
 • kompetencje emocjonalno-społeczne
 • samodzielność
 • zabawa

Dzięki rozpoznaniu mocnych stron dziecka i obszarów problemowych oraz podjęciu oddziaływań terapeutycznych możliwe jest zminimalizowanie opóźnień rozwojowych oraz zapobieganie ich dalszemu pogłębianiu się.

Wnioski z diagnozy mogą być również przydatne w: ocenie dojrzałości przed-szkolnej dziecka, wyborze odpowiedniej formy opieki dla małego dziecka (np. opieka domowa, żłobek, klub malucha, przedszkole), wyborze dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dziecka, sformułowaniu wskazówek dla rodziców dotyczących uczenia dziecka przez zabawę.

Dla kogo diagnoza?

 • rodzice pragnący poznać specyfikę rozwoju swojego dziecka, by móc adekwatnie go wspierać w rozwijaniu zdolności i pokonywaniu trudności
 • dzieci wykazujące wyjątkowe zdolności lub ujawniające nietypowe dla wieku zachowania
 • dzieci spostrzegane jako rozwijające się wolniej niż rówieśnicy
 • dzieci z ryzyka okołoporodowego
 • dzieci z chorobami neurologicznymi, metabolicznymi, wadami genetycznymi itp.
W pierwszym spotkaniu diagnostycznym uczestniczą sami rodzice lub opiekunowie prawni (bez dziecka). Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące przebiegu diagnozy znajdują się w zakładce Przebieg badania