Paragraf, ImpressumOśrodek funkcjonuje w oparciu o przepisy ogólne i szczegółowe ustalenia dotyczące czynności zawodowych psychologa, w tym m.in.:

 

Działalność Pracowni psychotechnicznej określają odrębne przepisy: