Rodzaj usługiCenaCzas trwania
Diagnoza psychologiczna :
- diagnoza inteligencji (IQ) i osobowości
- diagnoza małego dziecka (0-3 lata)
- diagnoza neuropsychologiczna
- diagnoza uzdolnień
- obserwacja w kierunku autyzmu, zespołu Aspergera
- wstępna diagnoza w kierunku ADHD
- diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się
- inne diagnozy
120.00 złcałkowity koszt diagnozy wraz z opinią
Wstępna konsultacja diagnostyczna dla osób zgłaszających potrzebę pomocy psychologicznej80.00 zł55 min.
Poradnictwo psychologiczne dla rodziców80.00 zł55 min.
Indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci80.00 zł55 min.
Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i starszej młodzieży80.00 zł55 min.
Terapia psychologiczna zaburzeń rozwojowych80.00 zł55 min.
Obserwacja dziecka na terenie przedszkola/szkoły 140.00 zł120 min.
Wizyta domowa (tylko w uzasadnionych przypadkach)do ustaleniado ustalenia