• Udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek jest odpłatny (wyjątek stanowią szkolenia , warsztaty i prelekcje finansowane ze środków publicznych).
  • Warunkiem uruchomienia szkolenia/warsztatu jest zabranie odpowiedniej liczby uczestników.
  • Ośrodek organizuje szkolenia, wykłady i warsztaty na zlecenie instytucji.
  • Zakres i tematyka realizowanych szkoleń uwzględnia zainteresowania, kompetencje i doświadczenie zawodowe współpracowników Ośrodka.