Z wykształcenia jestem psychologiem i seksuologiem. Zawodowo zajmuję się diagnozowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom, wspieraniem procesu diagnostycznego pacjentów z chorobami somatycznymi i udzielaniem im pomocy psychologicznej, diagnozą i opiniowaniem na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w ramach pełnionych obowiązków biegłego sądowego. Współpracuję również z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy normalizacji nowych narzędzi diagnostycznych.

Z usposobienia i sposobu myślenia jestem humanistką z zainteresowaniami naukowymi, uważną obserwatorką spraw codziennych.

Z przekonania jestem osobą wierzącą w wyjątkowość i niepowtarzalność życia oraz sens przeżywania go w pełni, bez dzielenia na części. Dlatego…

Prywatnie lubię swoją pracę i staram się unikać sztucznego rozgraniczania tego co prywatne i zawodowe. W wolnym czasie staram się integrować różne obszary życia (np. książka i film związane z problematyką zawodową). Znajduję przyjemność w mało wyszukanych aktywnościach: słucham muzyki z umiarkowaną dynamiką niskich brzmień, czasami wyszywam (haft norweski), z zainteresowaniem oglądam grafikę użytkową (typografia), odpoczywam podróżując samochodem.

Z pochodzenia i miejsca zamieszkania jestem Morążanką.