Diagnoza seksuologiczna

Skierowana jest do osób zmagających się z problemem natury seksualnej. Ma na celu rozpoznanie trudności doświadczanych przez daną osobę oraz opracowanie możliwych sposobów ich rozwiązania. Rezultatem diagnozy jest przedstawienie problemu w świetle aktualnej wiedzy psychologicznej, seksuologicznej i/lub medycznej oraz zaproponowanie odpowiedniej formy leczenia (terapia indywidualna, terapia pary, w niektórych przypadkach efektem diagnozy jest skierowanie do lekarza specjalisty).

Terapia seksuologiczna

Terapia seksuologiczna koncentruje się na problemach związanych ze sferą seksualną. Może przybierać formę terapii indywidualnej lub terapii pary. Odbywa się w poszanowaniu Praw seksualnych człowieka ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, 2002). Skierowana jest do wszystkich osób przeżywających trudności natury seksualnej niezależnie od ich orientacji.

Dla kogo diagnoza i terapia seksuologiczna?

 • brak przyjemności z kontaktów seksualnych
 • ból podczas stosunków seksualnych
 • przedwczesny wytrysk
 • zaburzenia erekcji
 • zaburzenia podniecenia seksualnego
 • nałogowa masturbacja
 • nadużywanie pornografii
 • nadmierny popęd seksualny
 • nietypowe fantazje lub zachowania seksualne
 • brak akceptacji swojej seksualności lub seksualności partnera
 • konflikty w związku dotyczące sfery seksualnej jednego lub obojga partnerów
 • trudności w swobodnej rozmowie na temat seksualności
 • określenie orientacji psychoseksualnej
 • określenie tożsamości płciowej
 • ocena rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży
 • wątpliwości dotyczące rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem/zespołem Aspergera
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące przebiegu diagnozy znajdują się w zakładce Przebieg badania