Rodzaj umowy między klientem a psychologiem określający:

 • cele udzielanej pomocy
 • formy i metody pomocy
 • planowany czas trwania procesu pomocowego
 • częstotliwość spotkań
 • miejsce spotkań
 • wysokość i formy opłat
 • sposoby komunikowania się pomiędzy spotkaniami
 • warunki odwoływania spotkań
 • możliwość włączenia do spotkań innych osób, np. partnera
 • okoliczności wykorzystania specjalistycznej aparatury, np. kamery, lustra fenickiego
 • zakres i sposób udzielania informacji osobom trzecim (np. współmałżonek, rodzice, lekarz, nauczyciel itp.)

Pozwala on na wyeliminowanie możliwych zakłóceń w procesie pomagania, porządkuje wzajemne oczekiwania miedzy klientem a psychologiem, zapewnia kontrolę nad procesem pomagania, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Stoi na straży interesów i potrzeb zarówno klienta jak i psychologa.